Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Generalforsamling søndag den 8. april 2018

Generalforsamling
Søndag 8.4.2018
kl. 15.00 I Klubhuset

DAGSORDEN:

01.     Valg af dirigent

02.     Formandens beretning

03.     Aflæggelse af regnskab

04.     Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

05.     Valg af

    1. Bestyrelse: Gert Warberg og Leif Jakobsen er på valg.
    2. Suppleant:
    3. 1 revisor: Kurt Krag er på valg

06. Indkomne forslag: forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
skriftligt senest den 14 dage før generalforsamlingen.

07.     Eventuelt.

 

Klubben er vært ved en kop kaffe m/tilbehør.

Vi glæder os til at se jer den 8. april. Vi forventer at holde standerhejsning lørdag 28. april 2018 kl. 14.00.

 

Vorup, den 22. februar 2017

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne

Tommy Christensen

 


Lukket for kommentar.

 

 
 
previous next