Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Velkommen til Vorup Tennisklub

Vi råder over 3 grusbaner samt klubhus med faciliteter som køkken, toiletter samt omklædnings-/baderum

Generalforsamling lørdag den 1. april 2017

Generalforsamling
Lørdag 1.4.2017
kl. 14.00 I Klubhuset
 

DAGSORDEN:

01.     Valg af dirigent

02.     Formandens beretning

03.     Aflæggelse af regnskab

04.     Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

05.     Valg af

  1. Bestyrelse: Jytte Moeslund er på valg.
  2. Suppleant:
  3. 1 revisor: Kurt Krag er på valg
  4. Indkomne forslag: forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest den 14 dage før generalforsamlingen.

06.     Eventuelt.

 

Klubben er vært ved en kop kaffe m/tilbehør.

Vi glæder os til at se jer den 1. april. Vi forventer at holde standerhejsning lørdag 29. april 2017 kl. 14.00.

 

Vorup, den 23. februar 2017

Venlig hilsen – på bestyrelsens vegne

Tommy Christensen

 


Lukket for kommentar.

 

 
 
previous next